Kierunki kształcenia


Ważne informacje!

Terminy rekrutacji >>

Badania lekarskie >>


Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi materiałami


WARSZTATY SZKOLNE


Nauka jazdy i orkiestra


Sport i integracja


Warto zobaczyć

SZKOŁA ZAPEWNIA

  • Bardzo dobre warunki kształcenia  w nowoczesnej i  doskonale wyposażonej  szkole, w pełni dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Realizację zajęć praktycznych w szkolnych warsztatach przy ul. Żytniej 10 we Włocławku (kierunek samochodowy) oraz w pracowniach szkolnych (kierunek informatyczny).
  • Szkolenie kandydatów na kierowców oraz dobre przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy.
  • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: zespoły instrumentalno – wokalne, chór, orkiestra dęta, zespoły taneczne, sekcje sportowe i sportów obronnych, zespół sportowy niepełnosprawnych oraz koła zainteresowań: fotograficzne, plastyczne elektroniczne, teatralne, miłośników poezji.
  • Ukończenie kursów specjalistycznych organizowanych przez szkołę (wózki jezdniowe, spawanie, koparki, koparko-ładowarki, HDS, suwnice i inne).
  • Pomoc w nauce ze wszystkich przedmiotów w ramach nauczycielskiego Pogotowia Naukowego.
  • Doskonałą opiekę i wsparcie nauczycieli wspomagających i rewalidacyjnych, pomoc pedagogów, psychologa oraz pielęgniarki szkolnej.
  • Interesujące nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i pracy pozalekcyjnej. Dwa razy w roku przyznawana jest nagroda pieniężna Patrona Szkoły za średnią ocen od 4,75 uzyskaną w wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać
w sekretariacie szkoły 54 232-58-13