Oferta edukacyjna 2021/2022

Technikum nr 5

technik pojazdów samochodowych

o specjalności: mechanik pojazdów samochodowych
o specjalności: elektromechanik pojazdów samochodowych

Technikum nr 5

technik informatyk

(oddział integracyjny)

Technikum nr 5

technik transportu drogowego

V Liceum Ogólnokształcące

kierunek psychologiczno-pedagogiczny

(oddział integracyjny)

Branżowa Szkoła
I Stopnia nr 4

mechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła
I Stopnia nr 4

elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła
I Stopnia nr 4

kierowca mechanik

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I technikum, liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00

2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00

3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

do 14 lipca 2021 r. (środa)

4. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r. godz. 12:00 (czwartek)

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 17 maja do 26 lipca 2021 r.

6. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole

od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00

7. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół i nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00 (poniedziałek)

Badania lekarskie kandydatów do klas pierwszych o profilu zawodowym

TECHNIKUM NR 5

Zawód: technik pojazdów samochodowych – nauka trwa 5 lat

 • broszura >>
 • nabór elektroniczny >>
 • punktowanie przedmioty: język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne

TECHNIKUM NR 5

Zawód: technik informatyk – nauka trwa 5 lat

 • broszura >>
 • nabór elektroniczny >>
 • punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy, informatyka

TECHNIKUM NR 5

Zawód: technik transportu drogowego – nauka trwa 5 lat

 • broszura >>
 • nabór elektroniczny >>
 • punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy, zajęcia praktyczne

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROBERTA SCHUMANA

Kierunek psychologiczno-pedagogiczny – oddziały integracyjne – nauka trwa 4 lata

 • broszura >>
 • nabór elektroniczny >>
 • punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy, informatyka

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 4

 • zawód: mechanik pojazdów samochodowych
 • zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych
 • zawód: kierowca mechanik
 • broszura >>
 • nabór elektroniczny >>
 • punktowane przedmioty: język polski, język obcy, informatyka, zajęcia techniczne

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZSS

SZKOLENIE PRAKTYCZNE

WARSZTATY SZKOLNE

Przygotowują uczniów do przyszłej pracy zawodowej. Świadczą w szerokim zakresie usługi motoryzacyjne.

Posiadają uprawnienia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów oraz Ośrodka Egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i w zawodzie. Współpracują z innymi placówkami oświatowymi i uczelniami wyższymi w zakresie praktycznego przygotowania uczniów i studentów.

Zachęcamy uczniów klas ósmych do podjęcia nauki w Zespole Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku – do wyboru różne kierunki samochodowe, informatyczny i transportu drogowego.

Uczniów Samochodówki interesują różne pojazdy – o czterech i dwóch kółkach, osobowe i ciężarowe, najnowsze i te trochę starsze. Fascynacji współczesną motoryzacją towarzyszy zainteresowanie historią dawnych samochodów i motocykli.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z wystawy klasycznej motoryzacji.

Ośmioklasisto w Samochodówce znajdziesz atrakcyjne zawody poszukiwane na rynku pracy.

Proponujemy nowe kierunki kształcące w dziedzinie transportu drogowego: technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik.

Absolwenci tych zawodów są wszechstronnie przygotowani do planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego, wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego, prowadzenia dokumentacji przewozowej a także prowadzenia pojazdów samochodowych.

Ucz się z nami!!!

ZAPRASZAMY!!!

NAUKA JAZDY

„Samochodówka” jest jedyną szkołą we Włocławku, w której możesz zrealizować szkolenie z nauki jazdy i otrzymać prawo jazdy w ramach programowych zajęć szkolnych.

Posiadamy pojazdy szkoleniowe marki: TOYOTA YARIS, KIA PICANTO, CITROËN C3, własny plac manewrowy, pracownie multimedialną do nauki przepisów ruchu drogowego, autotrenażery, symulator dachowania.

Nauka jazdy realizowana jest przez wykwalifikowanych nauczycieli, którzy dbają o dobry poziom kształcenia. Uczniowie na egzaminach państwowych w WORD osiągają najwyższe wyniki zdawalności spośród wszystkich OSK.

Zapraszamy!!! Jedź z nami!!!

SPORT

Zapraszamy do Samochodówki – Szkoły mistrzów sportu!

SZKOLNA ORKIESTRA I JEJ PRZYJACIELE

Muzyka obok nauki odgrywa istotną rolę w życiu społeczności Samochodówki. Kochają ją wszyscy – nauczyciele i uczniowie. Muzyka integruje środowisko lokalne. Występy i koncerty dla mieszkańców miasta cieszą się ogromną popularnością oraz uznaniem wśród organizatorów i słuchaczy, stanowią oprawę muzyczną imprez sportowych włocławskich grup osób niepełnosprawnych.

Wspólny śpiew i muzyka pokonują wszelkie bariery zdrowotne, zacierają różnice pokoleniowe, wywołują uśmiech na twarzach osób samotnych i dotkniętych przez los. Wszystkim dostarczają niezapomnianych wzruszeń.

Jak zapewniają absolwenci, miłość do muzyki wyniesiona ze szkolnych murów to nie tylko pasja, ale też sposób na życie i pomysł na samorealizację.

Oto nasza muzyczna wizytówka, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy. Jednocześnie zachęcamy uczniów klas ósmych do podjęcia nauki w Zespole Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku i rozpoczęcia swojej muzycznej przygody.

Zapraszamy na występ online orkiestry Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku. Wykonany utwór to znak solidarności ze wszystkimi zmagającymi się z koronawirusem i maleńki pokaz umiejętności. W nagraniu wzięła udział tylko reprezentacja silnej ekipy muzycznej Samochodówki.

Orkiestra występuje nie tylko w szkole, zapewnia oprawę muzyczną uroczystości miejskich i państwowych, przygotowuje cykliczne koncerty dla mieszkańców miasta.

#Hot16Challenge2 w ZSS

Do udziału w rapowanej akcji nominowany został p. Grzegorz Augustynowicz – wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku, opiekun szkolnej orkiestry i wychowawca wielu muzycznych talentów. W nagraniu 16 wersów nominowanego wsparli nauczyciele i opiekunowie zajęć muzycznych Samochodówki. Swoje wykonanie zadedykowali wszystkim przedstawicielom służby zdrowia, pracującym w dużych i małych ośrodkach, na terenie całej Polski. To oni mają w sobie „niebiańską i anielską miłość”, którą oddają wszystkim potrzebującym. Jak wszyscy wiedzą, cel edycji jest szlachetny – chodzi o zebranie pieniędzy na pomoc w walce z koronawirusem i na rzecz lekarzy i szpitali walczących z pandemią. Akcję można wesprzeć na siepomaga.pl/hot16challenge

Poznajcie przyjaciół naszej szkoły oraz tych, którzy byli kiedyś jednymi z nas – uczniami Samochodówki.

Samochodówka to dobry wybór, strzał w 10, inwestycja w siebie!

Jesteśmy częścią wielkiej społeczności, społeczności Zespołu Szkół Samochodowych. Szkoła kształtuje osobowość, daje solidną podstawę.

Następny krok… ruszamy, każdy w swoja stronę by rozwinąć skrzydła, otworzyć się na świat i ludzi.

Poznajcie przyjaciół naszej szkoły oraz tych, którzy byli kiedyś jednymi z nas – uczniami Samochodówki.

Oddajemy im głos

Wspólne pasje uczniów Samochodówki

Samochody uwielbiamy, wciąż składamy, poprawiamy. Pasja nasza jest tak wielka, że niestraszna nam pandemia. Duże, małe, szybkie, wolne, każde auto jest cudowne! Kręcić, wiercić, wciąż montować, coś dodawać, odejmować… Tak się czasem zabawiamy, Was do tego namawiamy. Razem można wiele zdziałać, wirusowi nie poddawać!

Wspólne pasje pomagają przetrwać czas zawieszenia nauki. Nie opuszcza nas humor i chęć do pracy. Tym zabawnym filmem i wierszykiem zachęcamy Was do podjęcia nauki w Zespole Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku i dołączenia do naszej „Samochodowej” ekipy.

Zdalne nauczanie to nie jest czas odpoczynku, lecz nauki i pracy. Uczniowie Samochodówki doskonale o tym wiedzą. Zadania praktyczne wykonują w swoich przydomowych „warsztatach”. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, pokazującego specyfikę zadawanych i odrabianych prac domowych.

SZKOŁA ZAPEWNIA

 • Bardzo dobre warunki kształcenia  w nowoczesnej i  doskonale wyposażonej  szkole, w pełni dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Realizację zajęć praktycznych w szkolnych warsztatach przy ul. Żytniej 10 we Włocławku (kierunek samochodowy) oraz w pracowniach szkolnych (kierunek informatyczny).
 • Szkolenie kandydatów na kierowców oraz dobre przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: zespoły instrumentalno – wokalne, chór, orkiestra dęta, zespoły taneczne, sekcje sportowe i sportów obronnych, zespół sportowy niepełnosprawnych oraz koła zainteresowań: fotograficzne, plastyczne elektroniczne, teatralne, miłośników poezji.
 • Ukończenie kursów specjalistycznych organizowanych przez szkołę (wózki jezdniowe, spawanie, koparki, koparko-ładowarki, HDS, suwnice i inne).
 • Pomoc w nauce ze wszystkich przedmiotów w ramach nauczycielskiego Pogotowia Naukowego.
 • Doskonałą opiekę i wsparcie nauczycieli wspomagających i rewalidacyjnych, pomoc pedagogów, psychologa oraz pielęgniarki szkolnej.
 • Interesujące nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i pracy pozalekcyjnej. Dwa razy w roku przyznawana jest nagroda pieniężna Patrona Szkoły za średnią ocen od 4,75 uzyskaną w wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać
w sekretariacie szkoły 54 232-58-13